ΤΕΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το ΤΕΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για τους εργαζόμενους της Εταιρείας με σκοπό τη διατήρηση του βιοτικού τους επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση. Το ΤΕΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παροχές των παραπάνω εταιρειών προς τους εργαζομένους τους.

Μάθετε περισσότερα
Εγγραφή στο ΤΕΑ

Το Ταμείο αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για αποταμίευση καθώς προσφέρει ένα ιδιαίτερα πλεονεκτικό πλαίσιο επενδύσεων που τυπικά δεν είναι διαθέσιμο σε ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα πλεονεκτεί και φορολογικά.

Μάθετε περισσότερα
Ατομικός Λογαριασμός

Τα μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες για την συμμετοχή τους στο ΤΕΑ, τις εισφορές τους και την εξέλιξη του συνταξιοδοτικού τους λογαριασμού.

Συνδεθείτε